Обавештавамо Вас да су отпочели преговори поводом Радне верзије Закона о запосленима у јавним службама.
С тим у вези, Синдикат је ресорним министарствима доставио предлоге, мишљења и сугестије на закон.
Одржана су и два састанка.

Први састанак је одржан са представницима Министарства здравља на којем су детаљно образложене примедбе на закон и презентовани конкрентни предлози за измене и допуне закона.
Наредни састанак је одржан у Министарству државне управе и локалне самоуправе коме су присуствовали поред представника наведеног министарства и представници Министарства за рад, као и представници Министарства финансија.

Синдикат је и усменим путем предочио ресорним министарствима своје ставове од којих неће одступити. Примедбе су дате за делатност социјалне заштите, а разговори се настављају сутра за делатност здравства.
Већина примедби које је упутио наш Синдикат је усвојена од стране ресорних министарстава, а неопходно је да о томе да мишљење и Радна група за израду закона.

Инсистирамо да се достигнути ниво права НЕ МОЖЕ УМАЊИВАТИ, да се уведу додатна награђивања запослених, као и да се кроз колективно преговарање утврде и друга права и све специфичности које имају делатности здравства и социјалне заштите.

Молимо Вас да пратите сајт Синдиката, како би сте благовремено били обавештени о свим питањима везано за радно-правни и материјални положај запослених.