У среду 6. септембра 2017. године, у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак коме су присуствовали министар Бранко Ружић, помоћник министра Ивана Савићевић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката који учествују у раду Социјално-економског савета РС.

Прихваћен је предлог Синдиката на коме инсистирамо од почетка преговора да се дневнице за службено путовање у земљи и иностранству не могу умањивати, већ да се исплаћују најмање у висини прописаној Посебним колективним уговорима за делатност здравства и социјалне заштите. Такође, прихваћена је и примедба везана за број дана за који се исплаћује увећана плата за додатно оптерећење са 10 радних дана на 5, односно са 20 радних дана на 10.

Синдикат наставља активности на побољшању текста закона, а разговори се настављају почетком следеће недеље.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ