Министарство финансија је дописом број 011-00-00067/2019-03 од 25.фебруара 2019.године, дало мишљење које се односи на примену члана 27е Закона изменама и допунама Закона о буџетском систему у делу увећања плата запослених у здравственим установама, као и закључка Владе РС 05 број: 121-161/2019 од 16.јануара 2019.године.

У датом мишљењу које можете погледати у прилогу, јасно и недвосмислено стоји да 12% повећања плата припада и свим здравственим сарадницима са средњом и вишом школском спремом.

 

ПРЕУЗМИТЕ СТАВ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ