Обавештавамо Вас да је на данашњем састанку у Министарсту здравља коме су присуствовали преговарачки тим Владе Републике Србије и репрезентативни синдикати у делатности здравства на нивоу Републике Србије потписници Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и то Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, ПОСТИГНУТА НАЧЕЛНА САГЛАСНОСТ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВА.

То значи да је неопходно да о овом питању заузме став Влада Републике Србије, ресорна министарства, као и Министарство финансија.

Након добијања сагласности од наведених државних органа, наставиће се даља процедура у складу са законом.

О свим дешавањима, благовремено ћемо вас обавестити.