ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је након успешно окончаног поступка преговарања и закључивања новог знатно повољнијег Посебног колективног уговора за здравствене установе чије је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, наставио активности на спровођењу и исплати нових новчаних давања, која права смо изборили вођењем социјалног дијалога и након вишемесечне борбе за бољи материјални и радно-правни положај запослених, а нарочито младих колега.

Након закључења ПКУ, чланови из бројних установа су нам се обраћали за помоћ, због непоступања појединих филијала РФЗО у складу са новим ПКУ и неисплаћивања уговорених принадлежности.

С тим у вези, Синдикат је благовремено предузимао активности, како би запослени остварили своја права гарантована закљученим ПКУ.

Резултат свега наведеног је допис РФЗО који је упућен Покрајинском фонду и свим филијалама у коме се наводи правни основ и начин исплате запосленима нових права која су прописана у ПКУ за делатност здравства.

Подсећамо да смо изборили проширено право на накнаду трошкова превоза, јубиларну награду за 40 година рада проведених у радном односу, право на усклађивање накнаде плате специјализантима, накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30 дана у висини 100% просечне плате у последњих 12 месеци ако је спреченост за рад проузокована малигним обољењима, солидарну помоћ за рођење детета, вантелесну оплодњу, због уништења или оштећења имовине, месечну новчану помоћ за дете запосленог који је изгубио живот у обављању послова или у вези са обављањем послова и др.

У прилогу овог овог обавештења можете видети наведени допис РФЗО.

 

БУДИ ЧЛАН СИНДИКАТА – ВОДИМО РАЧУНА О ТВОЈИМ ПРАВИМА!!

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС РФЗО
ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ