Влада РС донела је нову Уредбу о Шифарнику радних места која је објављена у „Сл.гласнику РС“ број 48/18