Влада Републике Србије је на седници одржаној 12.10.2023.године, усвојила предлог репрезентативних синдиката за делатност социјалне заштите у Републици Србији и то: Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, да се закључи Анекс Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, како би се запосленима омогућила исплата јубиларне награде за 40 година проведених у радном односу у установи социјалне заштите.

Подсећамо да су репрезентативни синдикати овај предлог усагласили са представницима Министарства за рад у априлу текуће године.

Овом приликом напомињемо да је усвојен наш предлог да се исплата врши за све запослене који су навршили 40 година рада у установи социјалне заштите у текућој години.

Висина ове заслужене награде за све запослене који су 40 година остали верни систему социјалне заштите износи 2,5 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

Анекс Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у РС биће потписан у току следеће недеље.

Хвала свим запосленима у социјалној заштити који су веровали у Синдикат и честитамо на апсолутно заслуженом праву на јубиларну награду и за 40 година рада.

 

Настављамо активности на повећању плата, услова рада и броја извршилаца.

Буди члан Синдиката, јер се твоја реч може чути и уважити од стране надлежних државних органа.

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ