ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Душан Вујовић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује ову ургенцију којом указујемо на чињеницу да плата запосленима у делатности здравства за децембар 2015. није исплаћена у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), односно није исплаћена по основици која износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.

Након упућене жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности којом је Синдикат тражио да РФЗО достави информацију о поступању Републичког фонда за здравствено осигурање по Закључку Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године, РФЗО је доставио Синдикату тражену информацију и обавестио НАС ДА НИЈЕ ИЗВРШЕНА ИСПЛАТА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ ПО ГОРЕ НАВЕДЕНОЈ ОСНОВИЦИ.

НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕДИНО ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВУ НИСУ ДОБИЛИ УВЕЋАНУ ПЛАТУ ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ.

О свему наведеном смо и лично обавестили министра здравља, који је ДАО ОБЕЋАЊЕ ДА ЋЕ РАЗЛИКА ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БИТИ ИСПЛАЋЕНА КРАЈЕМ ТЕКУЋЕ 2017. ГОДИНЕ.

Захтевамо хитно поступање у складу са позитивним прописима.

Надамо се да нећемо морати своја неспорна потраживања да потражујемо судским путем.

Не дозволите даље урушавање здравствених установа, до чега ће неминовно доћи у случају покретања судских поступака, као и енормног увећања трошкова.

Очекујемо Вашу хитну реакцију сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката, како би се у најкраћем могућем року исправила неправда према запосленима.

 

Председник

др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ