Данас, дана 18.октобра 2023.године, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, закључен је Посебан колективни уговор о измени Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, којим се запосленима омогућава исплата јубиларне награде за 40 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите.

Потписници овог уговора су у име Владе Републике Србије, министар за рад, Никола Селаковић, у име Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, председник др Зоран Савић и у име Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије, председница Мирјана Вељовић.

 

 

Овом догађају су присуствовали и представници ресорног министарства, као и председница Пододбора за социјалну заштиту нашег синдиката, Верица Трифуновић Пауновић.

Исплата ове јубиларне награде за запослене ће се вршити у висини од 2,5 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику почев од почетка текуће године.

Још једном честитамо свим запосленима у социјалној заштити измену овог уговора, а надамо се да ћемо у предстојећим преговорима, успети да издејствујемо и још бољи, баш као што смо то и чинили 2015. и 2019. и 2020. године, када смо за запослене изборили многа, повољнија права, од којих издвајамо: одредбе о безбедности и здрављу на раду, скраћено радно време, јубиларну награду за 35 година рада у установи социјалне заштите, додатак на плату за рад недељом – 20% од основне плате, дуже годишње одморе, накнаду плате у износу од 100% просечне плате у претходних 12 месеци ако је спреченост за рад проузрокована малигним обољењима и ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести КОВИД-19, разне врсте солидарних помоћи запосленима од којих издвајамо ону за рођење детета запосленог, као и помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних и других ванредних догађаја, проширено право на накнаду трошкова превоза итд.

 

Учланите се у Синдикат, ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ВИШЕ!

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ