МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д.директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев да се новозапослени здравствени радници, здравствени сарадници и немедицински радници, који су током ванредног стања  примљени у радни однос ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19, уговоре са РФЗО, уз добијање уговора на неодређено време.

Овом приликом не смеју бити заборављени ни запослени који дуги низ година раде, односно имају уговоре на одређено време, са којима је потребно закључити уговоре на неодређено време и уговорити их са РФЗО.

Закључивање наведених уговора би требало спровести поштујући у целости позитивне прописе и дате процедуре за пријем у радни однос у здравственим установама.

Запосленима који су примљени да раде током ванредног стања, на основу донетог Закључка Владе Републике Србије, из буџета Републике Србије су обезбеђена средства за плате.

Међутим, у бројним установама, било је потешкоћа у исплати плата, које су из разних разлога исплаћиване након протека рока прописаног у Посебном колективном уговору за делатност здравства.

Новозапосленима се може омогућити једнак радно-правни положај само у случају да њихове плате буду финансиране од стране РФЗО.

Сви запослени морају имати једнак положај и право на достојанствен рад, а то неће имати ако сваког месеца раде у страху од тога да ли ће им се обезбедити средства за плате, додатке на плату, трошкове превоза итд.

Упркос извршеном пријему запослених у протеклу периоду, здравственом систему и даље недостају извршиоци. Не дозволите да нам и ови запослени оду. Задржите их у систему, обезбеђивањем сигурности радног места и примања из радног односа.

Због свега наведеног, молимо да се изврши  пријем у радни однос запослених на неодређено време, у складу са исказаним оправданим захтевом Синдиката.

Уверени смо да то можете.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ