МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА АЛАРМАНТНОГ СТАЊА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗБОГ НЕДОВОЉНОГ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА

Пододбор за социјалну заштиту као највиши орган Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите на седници одржаној 03.03.2017.године разматрао је радно-правни и материјални положај запослених.

Констатован је веома неповољан радно-правни и материјални положај запослених, пре свега због мањка извршилаца, који проблем урушава читав систем социјалне заштите.

Упознати сте да у појединим установама социјалне заштите постоји мањи број запослених, чак и од оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину.
Обзиром да је још увек неопходна сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а да корисник јавних средстава молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања подноси надлежном министарству да се број запослених повећа највише до утврђеног максималног броја запослених, молимо да се инсистира да се процедура убрза и потребна сагласност да установама социјалне заштите које имају такву потребу.
На овај проблем Синдикат је указивао годинама уназад.

Запошљавање запослених који носе делатност се мора извршити по хитном поступку и мора бити приоритет у раду министарства, јер је тренутно стање у установа социјалне заштите неодрживо.

На опште задовољство свих, извршено је реновирање установа социјалне заштите и проширење капацитета појединих установа. Међутим, број извршилаца је остао исти, упркос повећању капацитета установа, као и повећању броја корисника услуга социјалне заштите.
Запослени раде у немогућим условима, опслужујући и по више од 80 корисника.

То драстично утиче на квалитет услуге и озбиљно угрожава здравље запослених који због отежаних услова рада и ниских примања напуштају установе социјалне заштите. Несумњиво да овакво стање утиче и на кориснике, који због недовољног броја извршилаца не могу добити услугу какву заслужују.

У делатности социјалне заштите нема времена за чекање сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, животи и судбине особа са посебним потребама и најосетљивије социјалне групе су у питању.

Захтевамо да се по хитном поступку да сагласност за повећање броја запослених на неодређено време до броја утврђеног ОДЛУКОМ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016).

Пододбор је закључио да је неопходно да се по хитном поступку одржи састанак са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз обавезно присуство министра Александра Вулина, како бисмо вођењем социјалног дијалога решили круцијалне проблеме запослених.

Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року у времену које Вама одговара.

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС