МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Зоран Ђорђевић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се поново обраћа са захтевом за повећање броја извршилаца у установама социјалне заштите, због све тежих услова рада услед мањка броја запослених. Захтевамо да се број запослених на неодређено време повећа до оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019 и 59/2019).

У бројним установама број извршилаца је за 10% до 15% мањи од прописаног, тако да запослени опслужују далеко већи број корисника од оног који је прописан Правилником  о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013 и 89/2018).

Запослени су исцрпљени, а трпе и корисници услуга, јер један извршилац треба да води бригу и негује више од 40 корисника услуга.

Запослени одлазе у иностранство у потрази за бољим условима рада и материјалним положајем.

Одлазе запослени свих профила, а нарочито запослени који носе делатност.

Недостају нам неговатељице, геронтодомаћице, возачи, курири, али и лекари, медицинске сестре/техничари, а одлазе и социјални радници.

Неповољна демографска ситуација је још један од чинилаца који се морају узети у обзир приликом планирања броја извршилаца у установама социјалне заштите.

Корисника је све више, а извршилаца све мање. Овакво стање несумњиво утиче на квалитет пружања услуга. Указујемо и на проблем што запослени на одређено време (које је ионако тешко наћи на тржишту рада, у смислу да представљају квалитетан кадар и да желе да раде под оваквим условима) не могу након протека рока од две године да заснују радни однос на неодређено време, односно не могу да наставе да раде код истог послодавца, јер се не одобрава њихов пријем, па установе остају без обученог кадра, који притом носи делатност и недостаје у у установама социјалне заштите.

Надлежни државни органи и комисије не одобравају пријем нових запослених или то чине у недовољном броју након одређеног временског периода током којег трпе како смо то навели и запослени и корисници услуга социјалне заштите. Инсистирамо на доследном спровођењу закона, правилника и акта Владе о максималном броју запослених.

Очекујемо да овај захтев прихватите као свој и предузмете све мере и радње у складу са датим надлежностима на његовој реализацији, а на задовољство корисника услуга социјалне заштите и запослених.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ