Поштовани,

Након доношења Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 број 53-00-5135/2020-4 од 23. јуна 2020.године, Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије за помоћ су се обратили забринути чланови, јер сматрају да им оваквим актом могу бити повређена права из радног односа.

У вези са тим, обавештавамо Вас да Синдикат исказује разумевање за тренутну епидемиолошку ситуацију и разуме потребе здравственог система у овим тешким тренуцима, али сматрамо непримереним да се иста преваљује на неуставан и незаконит начин преко леђа запослених у здравству.

Како смо од „дојучерашњих хероја“ постали они којима се прети отказом.

Верујемо да сте и Ви свесни да је овај закључак у супротности са Међународним конвенцијама МОР-а, Уставом Републике Србије, Законом о раду, закљученим Посебним колективним уговором за делатност здравства и актуелном судском праксом.

Мишљења смо да је потребно обезбедити неопходне услове за рад запосленима који добровољно прихвате да буду упућени на извршавање радне обавезе у било коју здравствену установу или привремену болницу, уколико је од места у коме запослени ради до места у које се упућује удаљеност већа од 50км. Дакле неопходно је обезбедити одговарајућу заштитну опрему, превоз, исхрану, смештај, накнаду за одвојен живот, као и да се у буџету РС обезбеде средства за исплату стимулација запосленима који раде са оболелима од covid-19 на начин како је то Синдикат и предлагао.

Указујемо Вам да постоји довољан број запослених који желе да помогну у решавању ове кризне ситуације и који добровољно прихватају да буду упућени у друге јавне здравствене установе или привремене болнице које су удаљене више од 50км од места рада.

Сходно позитивним прописима запосленог није могуће мимо његове сагласности, упутити да ради у другу здравствену установу која се налази на удаљености већој од 50км од његовог места рада.

Такође, инсистирамо на поштовању Закона о раду и закључивању Анекса уговора раду.

Због свега наведеног, захтевамо да Кризни штаб уподоби Закључак са позитивним прописима, а Влада Републике Србије обезбеди новчана средстава за исплату свих принадлежности које припадају запосленима сходно Посебном колективном уговору за делатност здравства, као и средства за адекватно награђивање запослених који свакодневно изгарају на послу у циљу сузбијања covid-19.
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ