ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев за именовање представника репрезентативних синдиката за делатност здравствене заштите становништва на нивоу Републике Србије у рад Оперативне групе за израду јединствених критеријума за награде и друга ванредна примања у здравственим установама у борби против болести КОВИД-19.

Влада Републике Србије је дана 04.марта 2021.године донела Одлуку број 02-1977/2021 којом се образује Оперативна група за израду јединствених критеријума за награде и друга ванредна примања у здравственим установама у борби против болести КОВИД-19.

За рад у овој Оперативној групи именовани су представници Републичког секретаријата за законодавство, представници Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства здравља, Републичког фонда за здравствено осигурање и доц. др Ивана Милошевић из Клинике за инфективне и тропске болести Универзитетског клиничког центра Србије.

Сматрамо да се не може одлучивати о примањима запослених, без учешћа представника репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије, који могу овој Оперативној групи помоћи на изради јединствених и праведних критеријума за доделу награда запосленима који раде са оболелима од КОВИД-19.

Подносиоци смо иницијативе за награђивање запослених који раде са оболелима од заразне болести КОВИД-19, коју је Влада Републике Србије прихватила и на задовољство запослених отпочела са применом почев од марта 2020.године.

Оперативна група мора чути мишљења запослених, како се не би десило да део запослених који ради на лечењу и збрињавању оболелих, остане без награде која им припада.

Одлука прописује да у раду Оперативне групе могу учествовати и друга стручна лица по позиву председника Оперативне групе.

Апелујемо да не одлучујете о нашим примањима из радног односа без нас.

Глас овлашћених представника запослених мора да се чује и уважи у случају да је захтев оправдан.

Због свега наведеног, захтевамо да се именују представници репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије за делатност здравствене заштите становништва у рад Оперативне групе.

Очекујемо Ваш позитиван одговор и благовремени позив за учешће у раду групе.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ