КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Председник, Александар Вучић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Министар, Синиша Мали

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам поново упућује захтев за ЈЕДНАКО ПРОЦЕНТУАЛНО повећање плата свим запосленима у делатности здравства.

Наиме, у датом УПУТСТВУ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, предложено је неједнако процентуално повећање плата само запосленима у делатности здравства, што је унело велико узнемирење међу запослене.

Овакво упутство на основу којег се припрема предлог финансијског плана за 2019. годину, ПРЕДСТАВЉА ОПАСАН ПРЕСЕДАН, који се спроводи искључиво за делатност здравства. За све остале делове јавног сектора, предвиђено је једнако процентуално повећање плата свим запосленима у одређеној делатности.

Подсећамо да је минимална зарада повећана за 8,6%, а да се предлаже повећање од 7% за део запослених међу којима су и они са најнижим примањима. Административни радници ће имати плату која је симболично већа од висине минималне зараде, а возачи санитетског возила и хитне медицинске помоћи само 48 динара већу од минималне зараде.У наведеном упутству нигде се не наводи колико ће бити повећање плата фармацеутима, фармацеутским техничарима, здравственим сарадницима и здравственим сарадницима специјалистима, физиотерапеутима, радиолошким техничарима, стоматолошким сестрама са средњом стручном спремом…

Питамо се каква је судбина здравствених радника који се не наводе у упутству?

У случају да повећање плате буде на начин како је то предложено, ИСТИ ПОСЛОВИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА БИЋЕ МАЊЕ ПЛАЋЕНИ ОД ИСТИХ ПОСЛОВА У ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ. Да ли се на овакав начин уводи ред у јавни сектор?

Процентуално повећање плата свим запосленима, НЕ СМЕ БИТИ МАЊЕ од процентуалног повећања минималне зараде. У супротном, додатно ће се нарушити однос између плата, што ће довести до још већег незадовољства запослених.

Због свега наведеног, ЗАХТЕВАМО ЈЕДНАКО ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА!!!

С тим у вези, од надлежних представника Владе Републике Србије, а пре свега Министарства финансија, очекујемо ХИТНО ЗАКАЗИВАЊЕ САСТАНКА, како бисмо вођењем социјалног дијалога отклонили очигледне неправде које ће несумњиво бити причињене искључиво запосленима у делатности здравства.

У супротном, бићемо принуђени да своја права остваримо на улици, организовањем протеста и штрајка.

Очекујемо ХИТНО поступање Владе Републике Србије, у складу са исказаним захтевом Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ