МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује Иницијативу за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Уредба је донета 2001. године, уз објашњење да ће бити привременог карактера, а та “привременост” траје већ две деценије. За обрачун и исплату плата запослених у здравству неопходно је применити чак  6 различитих основица.

Синдикат предлаже увођење јединствене основице, уз утврђивање нових коефицијената и успостављање адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања и радно оптерећење запослених. При том је потребно посебно сагледати запослене немедицинске раднике и здравствене сараднике.

Запослени у администрацији са четвртим нивоом квалификација имају плату 33.208,34 динара, односно тек нешто изнад минималне зараде, што сматрамо непримереним обзиром на послове које обављају. Такође, евидентан је и проблем плата возача у службама и заводима за хитну медицинску помоћ, који имају минималну зараду.

Здравствени сарадници учествују у пружању здравствене заштите и сматрамо да их треба адекватно сагледати, као и здравствене раднике.

Подсећамо да смо благовремено указивали надлежним државним органима, да проценат повећања плата свих запослених мора бити најмање у висини процента повећања минималне зараде. То није прихваћено, па сада имамо знатно већи број запослених који примају минималну зараду.

Да ли је то показатељ привредног раста и побољшања материјалног положаја запослених?

Циљ Синдиката, а надамо се и Ваш, је смањење броја запослених који примају минималну зараду и даље побољшање материјалног положаја свих запослених. Због тога је измена наведене уредбе неопходна.

Отворени смо за разговор на ову тему и достављање конкретних предлога у времену када то Вама одговара.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ