Републички фонд за здравствено осигурање је дана 30.10.2020.године проследио свим својим филијалама допис број 450-8877/20 у коме се наводи да је у циљу исплате новчане помоћи запосленима који су радили са оболелима од заразне болести COVID-19 (за месец октобар 2020.године), неопходно да филијале РФЗО евидентирају требовања здравствених установа у складу са раније датим дописима од 16.10.2020.године.

Овом приликом желимо да истакнемо да постоје здравствене установе у којима менаџмент није требовао средства за исплату ове врсте новчане помоћи запосленима, иако су запослени испуњавали све услове, јер су били ангажовани на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19, као и да постоје установе у којима су поједине службе прескочене или заборављене, а такође су испуњавале дате услове.

Апелујемо на менаџмент установа да поштују акте Министарства здравља и РФЗО и да обаве разговоре са представницима репрезентативних синдиката у установи, ради доношења критеријума и правилне расподеле ове врсте новчане помоћи.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ