ПРЕДМЕТ: ОМОГУЋАВАЊЕ ПРУЖАЊА КОНТИНУИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Поштовани,
Синдикат је у протеклом периоду примио више дописа од стране чланства и овлашћених синдикалних представника у којима се наводи да је поступањем Републичког фонда за здравствено осигурање-филијала онемогућена исплата прековременог рада (приправности, дежурстава) запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком, односно са скраћеним радним временом.
На овај горући проблем смо указивали годинама уназад и предложили конкретан предлог за решавање истог кроз измене и допуне Закона о здравственој заштити на начин да се пропише да:
”запослени који раде са скраћеним радним временом могу радити прековремено ради пружања континуиране здравствене заштите”.

Тренутно стање и фактичко и правно је неодрживо и угрожава цео здравствени систем.
Због недовољног броја извршилаца није могуће обезбедити континуирану здравствену заштиту без увођења прековременог рада, а РФЗО оспорава исплату оваквог рада запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком.
РФЗО је отпочео са утужењима ради повраћаја наводно незаконитог утрошених новчаних средстава.
Напомињемо да су поједини судски поступци првостепено решени у корист установа, што је још један доказ незаконитог поступања РФЗО.
Организација посла је у искључивој надлежности директора установе. Запослени који су радили прековремено за свој рад морају бити плаћени сходно позитивним прописима. Уколико РФЗО настави са оваквим поступањем урушиће се цео здравствени систем.
Због свега наведеног, а у циљу обезбеђења континуиране здравствене заштите инсистирамо на хитном решавању овог проблема.
Отворени смо за разговор на ову тему у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

 

 

Преузмите обавештење