ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОСТУПАЊУ СИНДИКАТА ПОВОДОМ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

Поводом Радне верзије Закона о запосленима у јавним службама и нетачног обавештавања појединих синдиката у вези са истим, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вас обавештава како следи:

    Синдикат је одмах по достављању Радне верзије спорног закона исказао огромно незадовољство предложеним текстом закона. Сматрамо да се спорним законом не могу уређивати нити умањивати права која су утврђена законом о раду и колективним уговором и због тога смо ПРОТИВ ОВАКВОГ ЗАКОНА!

    Извршили смо детаљну анализу закона, а затим конкретне предлоге за измене и допуне закона на 8 куцаних страна са више од 60 примедби доставили ресорним министарствима.

Своје предлоге смо образложили и усменим путем на састанцима који су одржавани у Министарству државне управе и локалне самоуправе о чему смо Вас раније благовремено обавестили.

    Предлози Синдиката су озбиљно узети у разматрање на Радној групи за израду закона и с тим у вези очекујемо да добијемо пречишћен текст закона (који ће и даље моћи да се мења).

Након тога органи Синдиката ће извршити детаљну анализу закона и донети одлуку о даљим активностима.

До тренутка добијања новог текста закона, беспредметно је предузимање било каквих активности из разлога што не знамо да ли су уважени наши ставови. Надамо се да ће ресорна министарства уважити оправдане примедбе Синдиката, али се истовремено спремамо за радикалнији вид активности уколико то буде потребно!

    Молимо Вас да путем сајта Синдиката и андроид апликације пратите активности које предузимамо, КАКО БИ ЧЛАНСТВО БИЛО БЛАГОВРЕМЕНО И ПРАВИЛНО ОБАВЕШТЕНО О РАДУ СИНДИКАТА поводом овако важног закона и ДА НЕ УЧЕСТВУЈЕТЕ У АКТИВНОСТИМА КОЈЕ НЕ ВОДИ НАШ СИНДИКАТ!

    Нећемо дозволити умањење достигнутог нивоа права запослених, а очекујемо реализацију најављеног повећања плата о чему разговарамо са надлежним министарствима.

То значи да захтевамо реално повећање плата, односно ПЛАТЕ КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ЗНАТНО ВЕЋЕ од оних које смо имали у 2014. години (пре умањења).