Поштовани,

 

Обавештавамо Вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе почело процес консултација у поступку припреме Нацрта Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

На сајту овог Министарства можете погледати нацрте каталога радних места у здравственој заштити, социјалној заштити и радних места пратећих послова.

Након спроведене анализе Нацрта Каталога од стране органа Синдиката, обједињени предлози и сугестије ће бити достављени Министарству.