Обавештавамо Вас да је дана 11. октобра 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 73/2019, објављени Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

У наведеном правилнику бисмо издвојили измену члана 64. који прописује број стручних радника, стручних сарадника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима предах смештаја. Сада је прописано да пружалац услуге ангажује најмање три стручна радника, односно стручна сарадника, у дневној смени у непосредном раду са највише десет корисника, у дневној смени ангажују се најмање три неговатељице на највише десет корисника, један радни инструктор обезбеђује се по радионици, а у ноћној смени ангажује се једна неговатељица на највише десет корисника.

Чланом 63. прописан је повећан број корисника у објекту са 10,  на највише 50 корисника истовремено.