ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ:ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОТЕСТНИМ ЗАХТЕВИМА СИНДИКАТА

Поштовани,
У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката, одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“. Протест је одржан због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.
На протесту су Влади Републике Србије јавно саопштени следећи:

ЗАХТЕВИ

 1. Решавање статуса апотека и уважавање раније изнетих алтернативно постављених захтева:
  • Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотека у државном сектору;
  • Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора);
  • Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате плата запослених уз укидање марже или да се апотекама врати рабат који је РФЗО усмерио у своју касу и да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем;
  • Да се изврши измена прописа како би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији; Да се утврди јединствена цене лека;
  • Да се по хитном поступку изврши анексирање уговора РФЗО са апотекама уз одобравање додатног процента марже на већ фактурисане услуге.
 2. Измена позитивних прописа како би се обезбедило пружање квалитетнијих услуга здравствене и социјалне заштите (унапређење услова рада, обезбеђење довољног броја медицинских сестара, неговатељица, лекара, немедицинских радника, обезбеђење средстава за плаћање извршеног рада запослених…)
 3. Потпуна контрола Министарства здравља над радом Републичког фонда за здравствено осигурање

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтеви Синдиката везани за решавања статуса апотека и положаја запослених нису решени иако смо од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекама.
Уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
У бројним установама здравства и социјалне заштите постоји мањак извршилаца чак и у односу на онај број одређен актом Владе Републике Србије што урушава ове делатности.
РФЗО гледа на сваки начин да умањи примања запослених, а на пружање континуиране здравствене заштите не обраћа пажњу, а отпочели су и са утужењима установа ради повраћаја наводно незаконито утрошеног новца (све спорове изгубили у првом степену).
Запослени раде прековремено, марљиво и професионално обављају поверене им послове, а РФЗО не жели да пребаци средства за обављени рад под изговором да су неплански трошена средства и тиме урушава цео здравствени систем.
Тренутно стање и правно и фактичко је неодрживо.
Због тога инсистирамо да се изврши по хитном поступку измена Закона о здравственој заштити, Закона здравственом осигурању, Закона о социјалној заштити, Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности…, Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Уредбе о коефицијентима…, да се донесе Закон о апотекарству, да се изузму здравство и социјална заштита од забране запошљавања, односно да се да генерална сагласност за пријем новозапослених до оног броја утврђеног актом Владе Републике Србије о максималном броју запослених.
Ово су делатности у којима нема времена за чекање сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, животи и судбине људи су у питању.
Наведена Комисија апсолутно није оправдала очекивања и својим неажурним поступањем директно је угрозила рад установа, а самим тим утицала и на квалитет пружених услуга, дакле угрозила права пацијената, односно корисника услуга социјалне заштите.
Отворени смо за разговор у времену које Вама одговара и очекујемо Ваш позив.
У супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалнији вид активности, до испуњења оправданих захтева Синдиката.
С поштовањем,
Председник Синдиката
дрЗоран Савић

 

Преузмите захтеве