Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава све чланове да је иницијатива за исплату једнократне новчане помоћи у износу од 10.000,00 динара коју смо упутили дана 30.10.2020.године под бројем 191/20 прихваћена од стране ресорних министарстава и усвојена на седници Владе Републике Србије.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је јуче да ће сви запослени у установама социјалне заштите који су у систему COVID-19, добити једнократну новчану надокнаду у износу од по 10.000 динара.

Министар финансија Синиша Мали потврдио је да ће данас бити уплаћена једнократна новчана помоћ за све запослене у здравству, за запослене у војноздравственим установама, здравственим радницима запосленим у МУП-у, као и запосленима који раде у установама социјалне заштите чији се рад финансира средствима из буџета.

Усвојен је још један од оправданих захтева Синдиката за адекватно сагледавање запослених у систему здравства и социјалне заштите.

Придружите се Синдикату који брине о вашим правима и чија се реч уважава.

Представљамо и заступамо све профиле запослених у делатности здравства и социјалне заштите.

Учлањењем у Синдикат, имате јединствену прилику да се и Ваш глас чује и буде уважен од стране надлежних.

Наш рад је јаван и транспарентан.

Преузмите апликацију Синдиката и будите благовремено и тачно информисани о својим правима.

Потписивањем приступнице, добијате правну сигурност и могућност уживања бројних погодности које имају искључиво чланови Синдиката.

Детаљније информације о свему наведеном, можете добити од председника синдикалне организације нашег Синдиката у установи у којој сте запослени.

 

Буди члан највећег Гранског синдиката у Републици Србији.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ