У Синдикат je пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката

Након упућеног захтева Синдиката Влади Републике Србије и ресорним министарствима како би се запосленима у делатности здравства омогућила исплата плате за оне установе којима се рачун налази у блокади, у Синдикат је пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката и да је Влада Републике Србије донела тражени закључак. Овом приликом желимо да искажемо захвалност надлежним државним органима за благовремено поступање и уважавање оправданог захтева Синдиката. Синдикат ће и надаље предузимати активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених. У прилогу можете погледати обавештење Министарства здравља упућено нашем Синдикату. Овом приликом желимо да искажемо захвалност надлежним државним органима за благовремено поступање и уважавање оправданог захтева Синдиката. Синдикат ће и надаље предузимати активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених. У прилогу можете погледати обавештење Министарства здравља упућено нашем Синдикату. Преузмите документ   Преузмите допис...

Read More

Саопштење – РОС донео одлуку о организовању штрајка упозорења

РОС донео одлуку о организовању штрајка упозорења уколико се не уваже захтеви синдиката везано за Закон о систему плата запослених у јавном сектору Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео одлуку да се одржи једносатни штрајк упозорења уколико се не уваже захтеви Синдиката везано за предложени текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Уколико се захтеви Синдиката не уваже, Штрајк упозорења ће се одржати у среду 03. фебруара 2016. године у периоду од 11 до 12 часова. Подсећамо да су репрезентативни синдикати јавног сектора упутили председнику Владе Републике Србије захтев за одржавање састанка поводом наведеног закона. Уколико се састанак не одржи, односно не дође до прихватљивог решења, Синдикат ће у складу са законом, у понедељак предати надлежним државним органима документацију о одржавању штрајка упозорења. Сходно постигнутом договору, исто ће учинити и сви остали репрезентативни синдикати јавних служби. Не пристајемо на даље умањивање права запослених! Позивамо чланство и све запослене у делатности здравства и социјалне заштите да узму учешће у активностима Синдиката, као и све запослене које ће овакав накарадни неолиберални закон у потпуности дискриминисати и додатно погоршати радно-правни и материјални положај. О исходу преговора, уколико их буде, благовремено ћемо Вас обавестити.   Преузмите...

Read More

Захтев за састанком поводом Закона о платама

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник, Александар Вучић ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА ПОВОДОМ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ   Репрезентативни синдикати јавног сектора обраћају Вам се са захтевом за одржавање састанка поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени текст. Запосленима је оспорено право пре свега на минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду, накнада трошкова за исхрану, право на регрес за...

Read More

Саопштење поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да на седници Социјално-економског савета која је одржана 21.01.2016.године, није постигнута сагласност везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени тескт. Наиме, наведени министар је оспорио пре свега права запослених на минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду… Министар је након свог излагања рекао да неће дозволити остваривање...

Read More

Захтев за доношење закључка

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Председник Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Минитсар Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ KAKO БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ОМОГУЋИЛА ИСПЈЛАТА ПЛАТЕ Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата запосленима који нису примили зараду-плату(аконтацију) за јануар 2016. године, као ни путне трошкове за исти месец, у здравственим установама које се налазе у блокади. Наиме, као што Вам je познато, рачун појединих здравствених установа je у вишемилионској...

Read More

Иницијатива за измену и допуну КЗ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министар Никола Селаковић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА KAKO БИ ЗАПОСЛЕНИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИВАЛИ ЗАШТИТУ ОД НАПАДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном Вам се обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Службени гласник PC“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Председник Александар Вучић МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Министар Душан Вујовић МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Министар асс. др Златибор Лончар МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати...

Read More

ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар, асс. др Златибор Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ в.д. директор, др Верица Лазић Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије сматрају да je неопходно да се пo ХИТНОМ поступку изврши измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник PC“, бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006,...

Read More

Неиспуњено обећање премијера – Влада не поштује закон!

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС број 103/2015) предвиђено је да се у 2016. години плате запослених у установама социјалне и здравствене заштите могу повећавати за 3%. Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је предвиђено : „ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“ Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној...

Read More

Обавештење о исказивању солидарности

ДИРЕКТОРИМA ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат лекара и фармацеута Србије предлажу да се у знак солидарности поводом убиства на радном месту наше колегинице Љубинке Поповић данас 13.јануара 2016. године у свим здравственим установама обустави рад на пет минута у периоду од 13:00 до 13:05 часова, како бисмо ћутањем одали пошту трагично настрадалој колегиници. Сматрамо да je овакав вид солидарности најмање што можемо да учинимо у овом тренутку....

Read More

ИНФО

БУДИ УВЕК У ТОКУ !

CARE EUROPE

ПОСТАНИ ЧЛАН СИНДИКАТА

ЗАШТО НАШ СИНДИКАТ?

ЧЛАНОВИ СМО:

Архива вести