ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Душан Вујовић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује УРГЕНЦИЈУ за исплату једнократне помоћи, односно новогодишње награде у износу од 10.000,00 динара за све запослене у делатности здравства и социјалне заштите.

На предлог Владе Републике Србије, у скупштинској процедури налази се Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), којим је прописано да се у члану 16. после става 2. додаје нови став 3, који гласи:

„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије у 2017. години може се вршити на основу одлуке Владе.”.

            Синдикат поздравља намеру Владе да се изменом прописа створе услови за наведене исплате, као и чињеницу да ће се једнократна исплата у износу од 10.000,00 динара исплатити запосленима у војсци, полицији и службама безбедности.

            Захтевамо да запослени у здравству и социјалној заштити имају једнак третман са запосленима у делу јавног сектора којима ће се исплатити једнократна помоћ.

Још једном истичемо да запослени из шест група послова у здравству и социјалној заштити применом Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима… и других аката, немају ни минималну зараду.

Поднели смо највећи терет кризе. Чувари смо социјалног мира.

Омогућите нам да за новогодишње празнике обрадујемо своје најближе, апсолутно то заслужујемо!

Очекујемо Ваше поступање и исправљање неправде према запосленима који обављају најсложеније послове водећи бригу о здрављу и збрињавању корисника наших услуга.

Председник

др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ