Влада Републике Србије је 11. марта 2022. године, донела Закључак број: 131-2240/2022 којим се препоручује послодавцима на територији Републике Србије да запосленима који, због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19 или због привремене спречености за рад услед обољења од заразне болести COVID-19 или због одређивања изолације/кућне изолације у складу са законом, нису искористили припадајући годишњи одмор за 2021. годину омогуће, да тај одмор започну и искористе у 2022. години или да први део, у трајању од најмање две радне недеље непрекидно, искористе закључно са 31. децембром 2022. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2023. године.

На овај начин је усвојен захтев Синдиката за доношење закључка Владе ради омогућавања коришћења годишњих одмора запосленима, који смо упутили надлежнима још 15. децембра 2021. године.

У прилогу овог обавештења, можете преузети наведени закључак Владе Републике Србије, као и усвојени захтев Синдиката, чиме смо још једном показали да благовременим поступањем и указивањем надлежнима на потребе запослених, проблеми са којима се сусрећемо као запослени у свакодневном раду, могу бити решени.

Уколико желите да се и Ваш глас чује и уважи, придружите се највећем Синдикату у делатности здравства.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕУЗМИТЕ НАШ ЗАХТЕВ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ СРБИЈЕ