Влада Републике Србије донела је Закључак број 401-8733/2020 од 05.11.2020.године, којим је дата сагласност да се запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа једнократно исплати новчана помоћ у висини од 10.000,00 динара по запосленом.

Ова средства се обезбеђују из буџета РС, а преко Министарства здравља се трансферишу Републичком фонду за здравствено осигурање, који ће иста пренети здравственим установама из Плана мреже.

У вези са овим закључком Републички фонд за здравствено осигурање је дана 13.11.2020.године проследио свим својим филијалама допис број 450-9224/20 у коме се наводи да се исплата ове новчане помоћи односи на све запослене у здравственим установама.

На овај начин, усвојен је захтев Синдиката у делу да се ова једнократна новчана помоћ исплати свим запосленима у делатности здравства, укључујући запослене у институтима и заводима за јавно здравље, апотекарским установама, у бањама и РХ центрима, као и новозапосленима у здравственим установама који још увек нису уговорени са РФЗО.

Напомињемо да право на исплату ове помоћи имају искључиво запослени који имају закључене уговоре о раду са здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

Здравствене установе су дужне да изврше требовање средстава за ове намене у складу са наведеним закључком Владе и датом инструкцијом РФЗО.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ