Обавештавамо Вас да је Уставни суд донео Одлуку којом се утврђује да Правилник о организацији и систематизацији послова ДЗ Ваљево у деловима којима су утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених није у сагласности са законом.
У образложењу се наводи између осталог да је оспореним Правилником ДЗ Ваљево самостално утврдио коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених.
Дакле, ДЗ Ваљево није имала овлашћење да самостално својим актом (Правилником о организацији и систематизацији послова) утврди коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених из разлога што су коефицијенти утврђени Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама која је донета на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама.
Запослени у здравственим установама за свој рад примају плату коју чини производ основице и коефицијента утврђеног актом Владе (Уредбом) и која се као накнада за обављени рад запосленима, НЕ МОЖЕ ИСПЛАЋИВАТИ ПРЕМА ПРАВИЛНИЦИМА, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ПРЕМА ЗАКОНУ О ПЛАТАМА И ОДГОВАРАЈУЋОЈ УРЕДБИ!!!
У прилогу овог обавештења можете погледати Одлуку Уставног суда у целости.