Ове године мото Европских синдиката јавних служби је

РАДНО МЕСТО МОРА БИТИ БЕЗБЕДНО МЕСТО!

СТОП РОДНО ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ НА РАДНОМ МЕСТУ.

 

НАШ СИНДИКАТ СЕ БОРИ ПРОТИВ СВАКЕ ВРСТЕ НАСИЉА НА РАДНОМ МЕСТУ А ПОСЕБНО РОДНО ЗАСНОВАНОМ!