Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије усвојила захтев Синдиката и донела Закључак којим су се створили услови за исплату свих личних примања запослених у здравственим установама које се налазе у блокади.

Подсећамо Вас да је Синдикат упутио премијеру и ресорним министарствима захтев да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које се налазе у блокади, а који рачуни би били изузети од принудне наплате и који би користили за исплату свих личних примања запослених.

Усвајањем оправданог захтева Синдиката, створили су се услови за исплату плата, трошкова превоза, отпремнина, јубиларних награда…

Континуиране активности Синдиката на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених се настављају.

Преузмите обавештенје