Обавештавамо Вас да је дана 12.јануара 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 3/2018, објављен Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе који се продужава до 31.12.2018.године.

Споразум је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику РС”.

На овај начин, Синдикат је заштитио све запослене у делатности здравства, у смислу континуираног уживања права гарантованих наведеним уговором.

Честитамо свим запосленима продужење овог уговора, са жељом да у текућој години кроз преговоре унапредимо текст уговора и уподобимо са позитивним прописима.

У прилогу можете видети наведени споразум.

ПРЕУЗМИТЕ СПОРАЗУМ