Због више отворених питања, на инсистирање Синдиката, у среду 21.04.2021.године, у Министарству здравља, одржан је састанак са представницима ресорног министарства.

Представници Синдиката су изнели проблеме запослених везано за исплату КОВИД додатка, путних трошкова за лекаре на специјализацији, исплате првомајске награде, као и проблема у исплати умањених плата запослених који имају минималну зараду.

Представници Министарства здравља, изнели су уверавања да ће у складу са исказаним захтевом Синдиката, КОВИД додатак бити исплаћен свим запосленима који су радили са оболелима од заразне болести КОВИД-19, укључујући и запослене који нису уговорени са РФЗО. Такође, овај додатак ће бити обезбеђен и за запослене у институтима и заводима за јавно здравље.

Указали смо и на проблем лекара на специјализацији којима се у појединим установама не исплаћује накнада трошкова за долазак и одлазак са рада.

Речено је да сви лекари на специјализацији имају право на исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, и за део стажа који обављају ван седишта матичне здравствене установе и да ће овај проблем бити решен.

Када је реч о награди за првомајске празнике и проблему исплате умањених плата запосленима који имају минималну плату, ова два захтева Синдиката су прослеђена Министарству финансија на даље поступање.

О исходу преговора, благовремено ћемо Вас обавестити.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ