Синдикат је обавештен да су пристигле бројне примедбе на предлог новог ПКУ за делатност здравства од стране ресорних министарстава и да би ПКУ требало да буде разматран на седници Владе РС у понедељак 30.12.2019.године.

Најављене су нам могуће измене ПКУ, о чему ћемо бити обавештени након седнице Владе.

Уколико буде измена, чланови Републичког одбора Синдиката ће бити у приправности ради доношења Одлуке о евентуалном потписивању уговора.

Председник Синдиката је добио овлашћење од РОС-а да потпише текст ПКУ који је усаглашен са преговарачким тимом Владе РС и презентован на седници РОС-а одржаној 26.12.2019.године.

 

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ

На иницијативу Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, ради исправљања неправилности везано за основице за обрачун и исплату плата запосленим здравственим сарадницима, Влада Републике Србије донела је Закључак којим се утврђују нове основице здравственим сарадницима које су увећане за 8%.

Подсећамо да су плате пре предузетих активности Синдиката здравственим сарадницима  са средњом и вишом школском спремом биле повећане за тачно 3,1%, а здравственим сарадницима са високом школском спремом за 5%, што је било у супротности са законом.

Настављамо активности на једнаком процентуалном повећању плата.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ