Влада Републике Србије је донела Закључак број 401-12497/2023 од 25. децембра 2023. године, којим се препоручује свим директним и индиректним корисницима буџета, као и организацијама за обавезно социјално осигурање да обезбеде износ од 3.000,00 динара по детету на име поклона за Нову годину – новчану честитку за децу запослених за 2024. годину.

Министарство за рад ће свим установама социјалне заштите пребацити средства за ову намену, у складу са извршеним требовањем.

У прилогу овог обавештења, можете погледати наведени закључак Владе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЊЕ