Влада Републике Србије донела је дана 24.12.2020.године Закључак број 121-10895/2020 којим се плате запослених у установи здравствене заштите обрачунавају и исплаћују по основици која почев од плате за децембар 2020.године износи:

 

За доктора медицине, доктора стоматологије/доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке нето 3.937,38 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке нето 4.191,19 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

За немедицинско особље нето 3.760,35 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

За здравствене сараднике са стеченим седмим нивоом квалификација у складу са законом, нето 3.865,80 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

За здравствене сараднике са стеченим од трећег до шестог нивоа квалификација у складу са законом, 3.936,08 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

Плате запослених у установи социјалне заштите, чији је оснивач Република Србија, обрачунаваће се и исплаћивати по основици која почев од плате за децембар 2020.године износи:

 

За доктора медицине, доктора стоматологије/доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке нето 3.901,59 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке нето 4.078,94 динара, са припадајућим порезом и доприносима;

 

За неговатељ(е)ице нето 3.866,12 динара са припадајућим порезом и доприносима;

 

За немедицинско особље нето 3.464,45 динара са припадајућим порезом и доприносима, а почев од плате за март 2021.године нето 3.514,65 динара са припадајућим порезом и доприносима.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ