Обавештавамо Вас да је дана 18. новембра 2022. године Влада Републике Србије поднела Народној скупштини Републике Србије, Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, којим је у члану 9. прописано да ће се у 2023. години запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате повећати за 12,5%.

Повећање плата вршиће се почев од плате за јануар 2023. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ