МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Даница Грујичић
Помоћник министра, Слађана Ђукић

 

Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” обраћају Вам се са захтевом да се по хитном поступку приступи доношењу нове Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама.

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002 – др. уредба*, 30/2002, 32/2002 – испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 19/2021, 48/2021 и 123/2021 – др. закон) донета је још 2001. године, уз објашњење да ће бити привременог карактера, а та “привременост” траје већ пуне 22 године.

У систему здравства, за обрачун и исплату плата запослених неопходно је применити чак 5 различитих основица. Неједнаким повећањем плата и увођењем различитих основица, нарушени су односи између плата појединих категорија запослених, чиме су још више дерогирани коефицијенти прописани наведеном уредбом.

Репрезентативни синдикати предлажу увођење јединствене основице, уз утврђивање нових коефицијената и успостављање адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања и радног оптерећења запослених.

Овај предлог је у целости у складу са одредбама Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021) и Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), и у свему према датим табелама платних група, односно платних разреда, који су усаглашени са представницима Министарства здравља.

Предлажемо да јединствена основица за обрачун и исплату плата буде 28.000 динара, што би утицало да укупно повећање масе средстава за плате буде од 10% до највише 12%, који предлог сматрамо реалним у односу на растућу инфлацију.

Заједничким снагама, уложили смо велики труд како би се запосленима побољшао радноправни и материјални положај и исправила вишедеценијска неправда.

Запослени у здравству то апсолутно заслужују.

У прилогу овог дописа Вам достављамо усаглашени предлог нових коефицијената.

Очекујемо Ваше поступање.

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

Председник  
др Зоран Савић

 

ГСЗСЗС „Независност“

Председник
Зоран Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ