ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за доношење новог Закључка Владе Републике Србије како би се запосленима омогућило коришћење годишњег одмора за 2021.годину.

Наиме, многи запослени нису искористили припадајући годишњи одмор за 2021. годину због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19.

Ради сузбијања заразне болести COVID-19 и пружања адекватне здравствене заштите, одређени број послодаваца је забранио коришћење годишњих одмора у здравственим установама.

Закључком Владе број 131-1206/2021 од 11. фебруара 2021.године, Влада је препоручила послодавцима да омогући запосленима да припадајући део годишњег одмора за 2019. годину, искористе најкасније до 30.јуна 2021.године, а пре коришћења годишњег одмора за 2020.годину.

Истим закључком, препоручено је послодавцима на територији Републике Србије да, запосленима који нису искористили припадајући годишњи одмор за 2020. годину омогуће да тај одмор започну и искористе у 2021. години или да први део у трајању од најмање две радне недеље непрекидно искористе закључно са 31. децембром 2021. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2022. године.

Све су то разлози, због којих запослени нису били у могућности да искористе припадајући годишњи одмор за 2021.годину.

Обзиром на наведене околности, предлажемо Влади да донесе нови Закључак којим ће препоручити послодавцима да омогуће запосленима у здравственим установама да могу да придајући годишњи одмор за 2021.годину искористе на начин да тај одмор започну и искористе у 2022. години.

Очекујемо Ваше поступање и уважавање овог оправданог захтева Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ