ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Даница Грујичић

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за доношење новог Закључка Владе Републике Србије како би се запосленима омогућило коришћење годишњег одмора за 2022.годину.

Наиме, многи запослени још увек нису искористили припадајући годишњи одмор за 2021. годину због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19.

Закључком Владе број 131-2240/2022 од 11. марта 2022.године, Влада је препоручила послодавцима на територији Републике Србије да запосленима који, због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19 или због привремене спречености за рад услед обољења од заразне болести COVID-19 или због одређивања изолације/кућне изолације у складу са законом, нису искористили припадајући годишњи одмор за 2021. годину омогуће да тај одмор започну и искористе у 2022. години или да први део, у трајању од најмање две радне недеље непрекидно, искористе закључно са 31. децембром 2022. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2023. године.

Све су то разлози, због којих запослени нису били у могућности да искористе припадајући годишњи одмор за 2022.годину.

Обзиром на наведене околности, предлажемо Влади да донесе нови Закључак којим ће препоручити послодавцима да омогуће запосленима у здравственим установама да могу да припадајући годишњи одмор за 2022.годину искористе на начин да тај одмор започну и искористе до краја 2023. године.

Очекујемо Ваше поступање и уважавање овог оправданог захтева Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ