КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председница, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министарка, проф. др Даница Грујичић

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

 

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев за допуну Закључка Владе број 401-263/2023 од 26. јануара 2023. године у смислу да се установама које се налазе у блокади омогући и исплата путних трошкова за специјализанте.

Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 143/2022, 28/2023, 42/2023 и 63/2023. и прилогом уз њега) прописано је да трошкови превоза специјализаната од места становања до здравствене установе у којој се обавља специјализација или ужа специјализација потпадају под конто 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених.

То значи да трошкове превоза специјализаната установе плаћају из осталих материјалних трошкова.

Обзиром да здравствене установе које се налазе у блокади плаћају своје обавезе путем уговора о асигнацији, нису у могућности да изврше исплату путних трошкова из наведеног конта, а ту могућност не дозвољава ни донети Закључак Владе.

Због свега наведеног, предлажемо да се изврши допуна Закључка Владе како би се омогућило установама које се налазе у блокади да могу несметано да требују средства за исплату путних трошкова специјализантима.

Очекујемо Ваше хитно поступање и уважавање овог оправданог захтева Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ