МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Никола Селаковић

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обраћа Вам се са захтевом за исплату награде у једнаком износу свим запосленима у делатности социјалне заштите, до краја текуће године, у складу са чланом 17. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Запослени у социјалној заштити годинама чувају социјални мир.

Примања запослених су апсолутно несразмерна пословима који се свакодневно у три смене обављају, а који носе огромну одговорност, јер се води стручни рад, брига и нега о корисницима наших услуга.

Подсећамо Вас да запослени из шест група послова у социјалној заштити применом Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима… и других аката, немају ни минималну зараду.

Уз исплату ове награде, очекујемо и наставак рада Радне групе за измену Уредбе о коефицијентима, као и поштовање већ договорених измена коефицијената за шест група послова са састанка наведене радне групе одржаног дана 24.11.2023.године.

О свему наведеном захтевамо да се Влада Републике Србије обавеже закључивањем Споразума о унапређењу материјалног и радноправног положаја запослених у систему социјалне заштите са репрезентативним синдикатима у делатности социјалне заштите.

Очекујемо Ваше хитно поступање,  у смислу да предузмете активности у складу са датим надлежностима, како би Влада Републике Србије донела одлуку (закључак) о исплати награде у једнаком износу за све запослене у социјалној заштити и како би се потписао обавезујући Споразум ради увећања коефицијената за обрачун и исплату плата.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ