КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев за исплату награде за уложени труд и напоре на сузбијању епидемије заразне болести Ковид-19, у износу од 50% просечне зараде у Републици Србији, свим запосленима у делатности здравства, социјалне заштите и војним здравственим установама.

Чланом 17. став 3. Закона о буџету РС за 2021. годину(„Сл. гласник РС“, бр. 149/2020 и 40/2021) прописано је да се исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у 2021. години може вршити на основу одлуке Владе.

Уколико сматрате да ову награду није могуће исплатити запосленима у 2021.години, предлажемо да се средства планирају у буџету РС за 2022.годину, обзиром да је стање у истом далеко изнад очекиваног.

Председник Републике Србије Александар Вучић је изјавио да је стопа раста у другом кварталу 13,4 одсто, а да је циљ да минимална зарада у Србији буде 35.012 динара од 01.јануара 2022.године.

Према наводима министра финансија Синише Малог, раст у првој половини године износи 7,5 %, чиме Србија остварује победу у економији.

Уважавајући ове наводе, односно изузетан раст БДП-а и најављена једнократна давања за 1.700.000 пензионера, сматрамо да рад запослених у здравству, социјалној заштити и војним здравственим установама заслужује најмање исти третман у смислу новчане награде.

Почев од марта 2020.године, запослени у овим делатнсотима се налазе на првој линији фронта у борби са вирусом КОВИД-19, а извесно је да нас очекује и четврти талас епидемије.

Запослени раде у тешким условима, исказујући огромно пожртвовање и професионалност у циљу пружања здравствених услуга како у ковид систему, тако и у нон-ковид систему.

Покажите да Вам је стало до запослених и да бринете о њиховом материјалном положају, исплатом ове награде.

Очекујемо Ваше поступање и планирање неопходних средстава у буџету за 2022.годину.

Подсећамо Вас да смо захтев за повећање плата упутили 08.јула 2021.године и да очекујемо позив за одржавање састанка везано за исказане захтеве Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ