ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за адекватно сагледавање свих запослених у установама социјалне заштите који су радили почев од марта 2020.године и који раде са оболелима од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, у смислу да им се за овај рад исплати одговарајућа награда у складу са позитивним прописима.

Чланом 17. став 3. Закона о буџету РС за 2021. годину(„Сл. гласник РС“, бр. 149/2020) прописано је да се исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у 2021. години може вршити на основу одлуке Владе.

Запослени у социјалној заштити се од марта 2020.године, налазе на првој линији фронта у борби са вирусом COVID-19, односно раде у директном и непосредном контакту са оболелима од ове заразне болести.

Владе Републике Србије и Министарство здравља су уважили захтев Синдиката да се у јавним здравственим установама посебно препозна рад запослених који раде са оболелима од COVID-19, и за такав рад запосленима се исплаћују одговарајуће награде као вид значајног доприноса запосленог успешном раду послодавца, односно здравствене установе.

Мишљења смо да је огромна неправда, да запослени у социјалној заштити не добију припадајућу награду за период проведен у лечењу и збрињавању оболелих корисника од ове заразне болести. Радимо у отежаним условима, под великим притиском, бринемо о најугроженијем делу становништва, многи од нас су и оболели од ове заразне болести, а нажалост постоје и запослени који су радећи свој посао изгубили оно најважније, живот. Запослени у социјалној заштити су показали висок ниво пожртвовања и професионалности када је најтеже. Због тога захтевамо да се обезбеде посебна средства у буџету, ради исплате увећане плате, односно награде свим запосленима за оне месеце када су радили са оболелим лицима од COVID-19.

Сматрамо да је најмање што смо заслужили, да нас ресорно министарство подржи у овом захтеву, а Влада исти усвоји.

Отворени смо за разговор на ову тему, у времену када Вам то одговара.

Очекујемо Ваше поступање у складу са исказаним оправданим захтевом Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ