МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Никола Селаковић

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као репрезентативни синдикат у делатности социјалне заштите у Републици Србији, обраћа Вам се са захтевом за одржавање састанка.

На састанку би разговорали о најављеном предстојећем повећању плата, отпочињању преговора за закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, недостатку броја извршилаца, изменама Уредбе о коефицијентима и у вези са тим увођење јединствене основице за обрачун и исплату плата за све профиле запослених у социјалној заштити и другим отвореним питањима.

Подсећамо Вас да смо на састанку одржаном у априлу текуће године договорили са помоћницом министра Биљаном Зекавицом и њеним сарадницима да се Влади Републике Србије упути заједнички предлог за закључивање Анекса Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, у којем би се коначно омогућило да и запослени у социјалној заштити имају право на исплату јубиларне награде за 40 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите. Право на исплату јубиларне награде за 40 година проведених у радном односу смо у преговорима за закључивање ПКУ тражили пре свих, још 2017. године.

У међувремену је Влада кроз колективно преговарање социјалних партнера одобрила комплетном јавном сектору ово право, само су запослени у социјалној заштити остали без истог.

Разлози оваквог неједнаког поступања и дискриминације према запосленима у социјалној заштити нам нису познати.

Поводом најављеног повећања плата, указујемо Вам да запослени здравствени радници у социјалној заштити морају бити једнако третирани као колеге у делатности здравства, а исто се односи и на неговатељ(е)ице, као и на све запослене у социјалној заштити.

Систему недостају сви профили запослених, а највише помоћни радници у кухињи, неговатељи(це), геронтодомаћице, радници у вешерају, спремачице, стручни радници…

Због ниских примања запослених (11 група послова ће за месец децембар 2023. године примити плату у висини минималне зараде), услед растуће инфлације (нарочито основних животних намирница), нико више неће да ради у установама социјалне заштите, а нарочито неће млади који одлазе у иностранство у потрази за бољим животом.

Зарад опстанка установа социјалне заштите, неопходно је хитно предузети мере, у циљу побошања радно правног и материјалног положаја свих профила запослених.

Очекујемо заказивање састанка у најкраћем могућем року, у времену када то Вама одговара.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

ФОТО: СЗЗСЗС