МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

Установама социјалне заштите
Директорима ОЈ

 

Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су се за помоћ обратили бројни запослени  због дате Препоруке Министарства за рад…број 560-00-316/2021-09 од 15.07.2021.године, за чије спровођење су задужени директори установа социјалне заштите и у којој се наводи „да сви запослени који нису вакцинисани, након одсуствовања са посла, не могу започети са радом у установама социјалне заштите без поседовања негативног ПЦР теста (о свом трошку), који не сме бити старији од 48 часова. Међутим, дата Препорука је у супротности са бројним одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, као и са Законом о раду.

Чланом 9. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду прописано је да је послодавац дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

Чланом 10. истог закона, прописано је да је послодавац дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на раду НЕ ПРОУЗРОКУЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ЗАПОСЛЕНОГ и представника запослених и не утиче на њихов материјални и социјални положај стечен на раду и у вези са радом, а чланом 11. да је послодавац дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за њихову примену обезбеди потребна финансијска средства, као и да је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и заштита здравља на раду, заснована на примени прописа у области безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа и стандарда, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензијског и инвалидског осигурања, и др.

Послодавцу ниједан пропис не даје могућност да након одсуствовања са посла забрани рад запосленима условљавајући их да ураде ПЦР тест о свом трошку. То могу учинити искључиво о трошку послодавца, а у циљу заштите безбедности и здравља на раду. Ова одлука је и неправедна јер не узима у обзир да многи запослени из здравствених разлога не могу бити вакцинисани.

Подсећамо да је један од захтева Синдиката био да се сви запослени пре повратка на посао тестирају, али о трошку послодавца и на начин како то закон налаже. Запослени су узнемирени што нам није потребно пред епидемијске изазове и борбу која нам сигурно предстоји, већ нам је неопходно снажно јединство. Синдикат уважава напоре Владе Републике Србије и ресорних министарстава да сузбије ширење заразне болести Ковид-19, али сматрамо да се то не може чинити оваквим препорукама, а на штету запослених.

Захтевамо да се Министарство за рад по хитном поступку изјасни у вези предметног дописа, исти повуче и наложи директорима да не доносе незаконите одлуке.

Очекујемо Ваш одговор.

 

Заменик председника
прим.др сци.мед. Радмила Обреновић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ