МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

 

Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су се за помоћ обратиле бројне синдикалне организације, због тога што поједине филијале РФЗО-а још увек не врше пренос средстава која се односе на права из радног односа у складу са закљученим новим Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018).

С тим у вези, Синдикат Вам се обраћа са захтевом за давање Инструкције ка свим филијалама РФЗО, у смислу да су дужне да обезбеде средства за ове намене, а ради уједначавања поступања и обавеза које филијале имају према здравственим установама.

Као доказ наших тврдњи, у прилогу Вам достављамо допис филијале за Шумадијски округ Крагујевац 03 број: 450-579/2019 од 01.04.2019.године, као и филијале за Нишавски округ са седиштем у Нишу 06 број: 54-275/2019-183-2 од 06.03.2019.године.

Очекујемо Ваше хитно поступање у складу са исказаним оправданим захтевом Синдиката, ради отклањања неправилности и избегавања евентуалних судских спорова.

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ