МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д.директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев да се новозапослени здравствени радници, здравствени сарадници и немедицински радници, који су током ванредног стања  примљени у радни однос ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19, уговоре са РФЗО, сходно датом обећању.

На основу донетог Закључка Владе Републике Србије, овим запосленима су из буџета Републике Србије обезбеђена средства за плате.

Међутим, у бројним установама, било је потешкоћа у исплати плата, које су из разних разлога исплаћиване након протека рока прописаног у Посебном колективном уговору за делатност здравства.

Поздрављамо напоре Владе и ресорног министарства да се побољша стање у здравственим установама у смислу повећања неопходног броја извршилаца свих профила, али напомињемо да се новозапосленим може омогућити једнак радно-правни положај само у случају да њихове плате буду финансиране од стране РФЗО.

Данас, 7. октобра обележава се Међународни дан достојанственог  рада.

Сви запослени морају имати једнак положај и право на достојанствен рад, а то неће имати ако сваког месеца раде у страху од тога да ли ће им се обезбедити средства за плате, додатке на плату, трошкове превоза итд.

Због свега наведеног, молимо да се статус запослених који су током ванредног стања  примљени у радни однос ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19 реши у најкраћем могућем року, у складу са исказаним оправданим захтевом Синдиката.

Уверени смо да то можете.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ