МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

 

На основу члана 153. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I)потписници овог уговора, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” захтевају ХИТНО одржавање седнице Комисије која прати примену и даје аутентична тумачења овог уговора.

Пристигла су бројна питања за Комисију, на која запослени чекају одговор још од почетка 2020.године.

Уважавајући епидемиолошку ситуацију изазвану заразном болешћу КОВИД-19, исказали смо разумевање да се седница наведене комисије одложи почетком епидемије.

Заједничким снагама Министарства здравља и запослених у здравственим установама остварени су  добри резултати у сузбијању епидемије КОВИД-19.

Управо ти запослени очекују од нас, социјалних партнера,  да им датим мишљењима разјаснимо недоумице везано за примену ПКУ, односно да им помогнемо у остваривању њихових права гарантованих ПКУ.

Због свега наведеног, захтевамо да се седница Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења одржи у најкраћем могућем року.

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

Председник
др Зоран Савић

 

ГСЗСЗС „Независност“

Председник
Зоран Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ДОКУМЕНТ