КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Александар Вучић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министар, Марија Обрадовић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Министар, Синиша Мали

 

 

У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, дана 28.12.2021.године одржан је састанак овлашћених представника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, менаџментa апотекарских установа у Републици Србији, представника Коморе здравствених установа и РФЗО. На састанку су отворена и разматрана бројна питања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама, као и статус апотекарских установа.

Закључено је да се радно-правни и материјални положај запослених нагло урушава, иако су Синдикат и менаџмент годинама уназад указивали на проблеме који су и данас актуелни.

Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа.

Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије и менаџмента ових установа, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

 

З А Х Т Е В А

 

  1. Дефинисање модела финансирања плата запослених од стране РФЗО и израда кадровских планова за апотекарске установе;
  2. Да се измене прописи како би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији.

 

Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и позив за разговоре на ову тему.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Сви модели приватизације апотекарских установа који су прописани Законом о приватизацији су апсолутно неприхватљиви за Синдикат. Уколико би се приватизовале апотекарске установе у државном сектору, то би несумњиво значило да се укида Уставом гарантовано право да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит.

Наступањем епидемије болести Ковид – 19, показало се да се без апотека у јавној својини једноставно не може.

Још једном напомињемо да је циљ постојања ових установа општи интерес, а не профит. Државне апотеке су током ванредног стања продавале заштитну опрему и средства по набавној цени, дакле без марже и било каквог профита и вршиле доставу лекова и материјала на кућну адресу, а свој рад организовале у сменама, како би обезбедиле континуирану фармацеутску здравствену заштиту.  Апотеке у државном сектору послују у отежаним условима из разлога апсолутно неравноправне тржишне утакмице са приватним сектором.

Синдикат предлаже решење проблема финансирања апотека на начин да РФЗО пренесе средства за плате запослених у целости или барем део средстава, како би ове установе могле нормално да функционишу. Подсећамо да су државне апотеке уштеделе огроман новац држави кроз спровођење централизованих јавних набавки, па предлажемо да се из тих средстава финансирају плате запослених.

Трошкови апотекарских установа из године у годину расту и са постојећим условима пословања, не могу да опстану.

Државне апотеке су осниване од стране општине, односно града, због општег интереса и пружања фармацеутске здравствене заштите грађанима, а не због остваривања профита.

С тога су апотеке у државном сектору отваране и на местима где не могу да остваре профит, а њихово затварање би онемогућило доступност лекова грађанима и довело до незадовољства и нарушавања њиховог здравља.

Власницима приватног капитала једини мотив је профит и због тога не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу исти да остваре, док је оснивач апотекама у државном сектору пружање фармацеутске здравствене заштите наметнуо као обавезу и у оним местима које се налазе у руралним и удаљеним подручјима, у којима није могуће ни под којим условима остварити добит.

Ако је здравље највеће богатство, да ли ће власници апотекарских ланаца бити „владари Србије“?

Хоће ли држава преузети „ствар у своје руке“ или ће судбину грађана Србије препустити одлукама појединаца, који могу да уцењују државу?

Упозоравамо да у случају да више не буде апотека у јавној својини, држава више неће моћи да контролише цену лека!!!

На апотеке у државном сектору примењује се Закон о јавним набавкама, док приватне апотеке немају обавезу расписивања тендера, што државне апотеке доводи у неравноправну тржишну утакмицу.

У условима нелојалне конкуренције, непостојања законског уређења у сфери апотекарства, као и недовољног надзора рада апотека у приватној својини од стране надлежних државних органа, обезвређује се улога апотека у државној својини у обављању фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу. Синдикат и менаџмент апотекарских установа су заузели јединствен став да је неопходно да се изједначе услови пословања, на начин да и приватне апотеке морају спроводити централизоване јавне набавке у делу где услугу финансира РФЗО.

С обзиром на наведено, очекујемо одржавање састанка и уважавање оправданог захтева Синдиката, зарад очувања здравља грађана Републике Србије и очувања јавних апотека и запослених у њима.

 

Достављено: Фармацеутској комори Србије

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ