ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Милош Вучевић

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Немања Старовић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се још једном обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у социјалној заштити.

Обзиром да је у току поступак измене Кривичног законика који се планира на јесен, захтевамо да надлежни ову иницијативу узму у разматрање и да се уведе ново кривично дело НАПАД НА ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, на начин како је то прописано у КЗ за адвокате.

Напомињемо да смо годинама уназад упућивали иницијативе надлежним државним органима у смислу да се изврши измена и допуна КЗ-а, како би запослени у делатности здравства и социјалне заштите уживали заштиту од свакодневних напада.

На задовољство запослених, овај оправдани захтев Синдиката је прихваћен за делатност здравства од стране Министарства здравља, а затим и од стране Владе Републике Србије.

Запослени у центрима за социјални рад, од чијег налаза и мишљења често зависи и исход судског спора, као и сви запослени у социјалној заштити који су у директном контакту са корисницима, осећају се апсолутно незаштићено и угрожено услед бројних вербалних и физичких напада.

Заштита запослених није само њихова лична заштита, већ и заштита корисника услуга социјалне заштите.

Напад на запослене у делатности социјалне заштите представља и ометање пружања помоћи корисницима, а самим тим и угрожавање њихових живота.

Због свега наведеног, сматрамо да је неопходно да се посебно инкриминише напад на запослене у делатности социјалне заштите, на начин како гласи члан 336в КЗ – напад на адвоката, односно како гласи предлог новог кривичног дела напад на запослене у делатности здравства или просвете.

Дакле, за ово ново кривично дело, тужилаштво би гонило по службеној дужности, казнена политика би била значајно пооштрена, што би свакако деловало на потенцијалне учиниоце кривичних дела да добро размисле пре него их учине.

Синдикат очекује да по поднетој иницијативи поступите хитно, односно да наш предлог прихватите као свој и покренете иницијативу за измену и допуну Кривичног законика како би запослени у делатности социјалне заштите уживали већу заштиту државе и осећали се сигурнијим на својим радним местима.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ